Hvordan klarer din virksomhed sig?

Se udvalgte brancher

Benchmark mod branchen og udvalgte virksomheder.

Download eksempel

Nøgletalsanalyse 2019

Rabat for pakker
7.200,00 kr

Vi tilbyder en nøgletalsanalyse og gennemgang af din virksomheds historiske finansielle præstation og fremtidige potentialer, sammenlignet med branchen og virksomheder efter eget valg - Samlet udgør den et skarpt data-understøttet værktøj til strategiformulering, budgetjustering og som kommunikationsmateriale til medarbejdere, bestyrelse, leverandører og investorer.

 

Ved du hvor der er potentialer i branchen? - Et grundlag til strategiformulering:

Analysen tager afsæt i branchen og udvalgte virksomheder der arbejder inden for samme ramme som dig, og giver et klart overblik over hvem der gør det godt, hvilke forretningsområder der er i vækst og hvordan andres virksomheder klarer sig. Sammen med præsentationer af din virksomheds præsentation og egne nøgletal, kan du, dine medarbejdere og bestyrelse, målrette virksomhedens strategiske fokus på baggrund af solid finansdata.

 

Hvad tager du afsæt i når der skal planlægges fremadrettet og udarbejdes budget? - Et værktøj til budgetjustering:

Analysen belyser din virksomheds salg, omkostninger, kapital, vækst og resultat. Sammen med 3 justeringstabeller der tager afsæt i branchen og udvalgte virksomheders udvikling, kan du se hvordan indestående år kommer til at arte sig - både i forhold til det det værst- og bedst tænkelige scenarie.

 

Hvor lang tid bruger du på præsentations-materiale? - Et internt og eksternt dialogmateriale:

Analysen er udarbejdet med henblik på at alle skal kunne forstå den, at tal skal være lette at omsætte til viden ved at undlade unødig information der forstyrrer det store billede. Det betyder at alle præsentationer af nøgletal, er bygget op som let-aflæselige diagrammer og med enkle forklaringer og opsummerende konklusioner.

  

Analysens indhold

Analyser bygger på din virksomheds egne indberettede nøgletal (2012 til og med 2018) fra Erhvervsstyrelsen sammenlignet med 5-20 udvalgte virksomheder og branchens største selskaber. Forskudte regnskaber indregnes i de kalenderår, de primært dækker. Analysen indeholder:

   • Præsentation af resultatopgørelsen og balances poster
   • Sammenligning og overblik over udvalgte virksomheder og deres nøgletal
   • Benchmarks af omsætning, fortjeneste, resultat, vækst, aktiver, egenkapital, ventetid og flere... i forhold til branchen og udvalgte virksomheder
   • 3x strategiske opstillinger der kortlægger personaleomkostninger, likviditet og finansiel sundhed og potentiale
   • Din virksomheds og konkurrenters relative konkurrencedygtighed og udvikling
   • En samlet oversigt af din virksomheds finansielle præstation 
   • Justeringstabeller der viser potentielle resultater for kommende år
   • En konklusion med styrker og svagheder, samt muligheder og trusler

 

Format og levering

Efter bestilling ringer vi dig op for en snak om dato for gennemgang og valg af virksomheder til sammenligning, med foreslag til hvem der kunne være relevante at se nærmere på. Herefter går vi igang med at udarbejde analysen og sender resultatet til dig digitalt og som tryk. Vi leverer den:

 • som PDF pr. mail (senest 5 arbejdsdage efter bestilling)
 • som 3x BOGTRYK i høj kvalitet til døren (senest 12 arbejdsdage efter bestilling)

Den digitale version (som du kan søge i), er bygget til præsentation på storskærm og visning på telefon og tablets, mens den trykte version står skarpt til uddeling i møder. Bemærk at vi også tilbyder tilkøb af ekstra tryk eller analysen som whitelabel version hvor vi udskifter vores navn og logo med din virksomheds - så er den, din helt egen.