Styrk din virksomhed.

Vi tilbyder let indsigt i din virksomheds og branchens økonomi og specialiserer os i at analysere, sammenligne og præsentere nøgletal.

Beslut med data.

Med indsigt i vækstområder fra robust regnskabs-data fra Erhvervsstyrelsen, kan du støtte dine strategiske beslutninger.

Bygget på erfaring.

Igennem tæt samarbejde med Dansk Brancheanalyse og branche-organisationen Danske Arkitektvirksomheder, bygger vores analyser på mange års erfaring og sparring med virksomheder.

Benchmark Analyse

Benchmark Analyse

7.200,00 kr

MetricX tilbyder en specifik Benchmark Analyse og gennemgang af din virksomheds historiske finansielle præstation og fremtidige potentialer, sammenlignet med branchen og virksomheder efter eget valg.

Samlet udgør den et skarpt data-understøttet værktøj til strategiformulering, budgetjustering og som kommunikationsmateriale til medarbejdere, bestyrelse, leverandører og investorer.

 

Et grundlag til strategiformulering:

Analysen tager afsæt i branchen og udvalgte virksomheder der arbejder inden for samme ramme som dig, og giver et klart overblik over hvem der gør det godt, hvilke forretningsområder der er i vækst og hvordan andres virksomheder klarer sig. Sammen med præsentationer af din virksomheds præsentation og egne nøgletal, kan du, dine medarbejdere og bestyrelse, målrette virksomhedens strategiske fokus på baggrund af solid finansdata.

Et værktøj til budgetjustering:

Analysen belyser din virksomheds salg, omkostninger, kapital, vækst og resultat. Sammen med 3 justeringstabeller der tager afsæt i branchen og udvalgte virksomheders udvikling, kan du se hvordan indestående år kan komme til at arte sig.

Et internt og eksternt dialogmateriale:

Analysen er udarbejdet med henblik på at alle skal kunne forstå den, at tal skal være lette at omsætte til viden ved at undlade unødig information der forstyrrer det store billede. Det betyder at alle præsentationer af nøgletal, er bygget op som let-aflæselige diagrammer og med enkle forklaringer og opsummerende konklusioner.

  

Analysens indhold:

Analyser bygger på din virksomheds egne indberettede nøgletal (2014 til og med 2019) fra Erhvervsstyrelsen, sammenlignet med 5-20 udvalgte virksomheder og branchens største selskaber.

Forskudte regnskaber indregnes i de kalenderår, de primært dækker. Analysen indeholder:

   • Præsentation af resultatopgørelsen og balances poster
   • Sammenligning og overblik over udvalgte virksomheder og deres nøgletal
   • Benchmarks af omsætning, fortjeneste, resultat, vækst, aktiver, egenkapital, ventetid og flere... i forhold til branchen og udvalgte virksomheder
   • 3x strategiske opstillinger der kortlægger personaleomkostninger, likviditet og finansiel sundhed og potentiale
   • Din virksomheds og konkurrenters relative konkurrencedygtighed og udvikling
   • En samlet oversigt af din virksomheds finansielle præstation 
   • Justeringstabeller der viser potentielle resultater for kommende år
   • En konklusion med styrker og svagheder, samt muligheder og trusler

 

Format og levering:

Efter bestilling kontakter vi dig op for en snak om valg af virksomheder til sammenligning. Vi kommer med foreslag til hvem der kunne være relevante at se nærmere på. Herefter går vi igang med at udarbejde analysen og sender resultatet til dig digitalt og som tryk.

Vi leverer den som:

 • PDF pr. mail (senest 5 arbejdsdage efter bestilling)
 • 3x BOGTRYK i høj kvalitet til døren (senest 5+7 arbejdsdage efter bestilling)

Den digitale version (som du kan søge i), er bygget til præsentation på storskærm og visning på telefon og tablets, mens den trykte version står skarpt til uddeling i møder.

Bemærk at vi også tilbyder tilkøb af ekstra tryk eller analysen som whitelabel version hvor vi udskifter vores navn og logo med din virksomheds - så er den, din helt egen.

  Samarbejdspartnere

  Vi arbejder sammen med brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Brancheanalyse Aps omkring udviklingen af vores analyser.